Pieniądze

Do kiedy trzeba rozliczyć się z podatku w Holandii ?

Wyjeżdżając do Holandii za pracą wielu Polaków zapominać, że obowiązuje ich konieczność rozliczenia się z podatku dochodowego zarówno na miejscu, jak i w Polsce. Warto już wcześniej zorientować się jak wygląda kwestia podatkowa w Holandii, aby po pewnym czasie nie otrzymać wezwania do zapłaty kary za brak złożenia odpowiedniej deklaracji.

Pracując w Holandii nie niemal każdy jest zobowiązany do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, a następnie po upływie roku podatkowego – rozliczyć się w lokalnym Urzędzie Skarbowym. Konieczne będzie również udokumentowanie tego w polskim urzędzie – tym razem jednak zastosowanie znajdzie umowa o podwójnym opodatkowaniu.

Rozliczenie podatku z Holandii – co warto wiedzieć?

Podatek w Holandii powinna rozliczyć każda osoba, która legalnie pracuje, a jej pracodawca odprowadza zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Złożenie deklaracji sprawi, że Polak nie tylko uniknie wysokiej karty za brak złożenia odpowiedniego dokumentu, ale również będzie miał możliwość zwrotu nadpłaconego podatku z Holandii.

Rok podatkowy w Holandii jest taki sam jak rok kalendarzowy. Zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Jednak data otrzymania zwrotu podatku jest uzależniona od tego, w jakim terminie zostanie złożona deklaracja. W Holandii nie ma określonego dnia składania rozliczenia dochodowego, dlatego warto zrobić to jak najszybciej, aby nadpłacone pieniądze otrzymać jak najszybciej. Mniej więcej przyjmuje się, że deklaracje składa się do końca marca lub początku maja – dzięki temu zwrot podatku następuje w przeciągu 3 miesięcy. Złożenie papierów w późniejszym terminie wydłuża ten czas nawet do 3 lat.

Jaki jest zwrot podatku w Holandii?

Zwrot podatku z Holandii jest uzależniony od wysokości dochodu, a także zaliczki na poczet podatku, która była odprowadzana przez pracodawcę z wynagrodzenia. Tak samo jak w Polsce – zwracany jest jedynie nadpłacona część podatku lub całość jeśli nie przekroczymy kwoty wolnej od podatku. W holenderskim Urzędzie Skarbowym brany jest również okres zatrudnienia, a także ulgi podatkowe, które obowiązują daną osobę. Większość Polaków może starać się o ulgę na dzieci czy tzw. „rozłąkowe”. Zwrot podatku z Holandii jest wysoki, zwłaszcza w przeliczeniu na złotówki, dlatego warto pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji podatkowej. W celu poprawnego rozliczenia podatku i otrzymania najwyższego zwrotu podatku

Do kiedy zwrot podatku z Holandii?

Data otrzymania zwrotu podatku to zazwyczaj czas od 3 do 6 miesięcy. Zdarzają się jednak przypadki, że niektórzy pieniądze otrzymują znacznie szybciej – już po kilku tygodniach. Wszystko jest uzależnione od tego, kiedy deklaracja została złożona oraz czy zawiera w sobie jakieś błędy. Poprawnie wypełnione dokumenty znacznie przyspieszają czas otrzymania zawrotu podatku z Holandii, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom.

Warto także pamiętać, że rozliczając się z podatku w Holandii można to zrobić do 5 lat wstecz. Jeśli zatem z jakiś powodów podatek nie był rozliczany wcześniej, można spokojnie złożyć dokumenty za pośrednictwem profesjonalnego biura i uzyskać zwrot.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii?

Do rozliczenia dochodu w Holandii konieczne będą dokumenty, które wydaje pracodawca pod koniec każdego roku podatkowego. Podstawą do otrzymania zwrotu podatku są karty podatkowe, na których znajdują się wszystkie informacje odnośnie wymiaru czasu pracy, okresu zatrudnienia, wysokości dochodu oraz zaliczki odprowadzanej na poczet podatku. Karta podatkowa Jaaropgaaf lub Jaaropgave to najpopularniejsze dokumenty do rozliczenia podatku. Oprócz tego rozliczenia można dokonać na podstawie odcinków z wypłaty tygodniowej, tzw. salaris.

Jeśli jednak pracodawca z jakiś względów nie wyda tych dokumentów, konieczny będzie kontakt za pośrednictwem profesjonalnego biura, który wystąpi do pracodawcy z prośbą o ich wystawienie.

Rozliczenia podatku w Holandii – dlaczego jest konieczne?

Rozliczenie podatku w Holandii to obowiązek każdego, kto podjął legalną pracę oraz odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Dzięki temu będzie mógł starać się o wysoki zwrot nadpłaconej części i to do kilku lat wstecz! Dodatkowo uchroni to każdego obywatela polskiego od podwójnego opodatkowania dochodów, a także zapłacenia potężnych kar za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie.

spacer