rozwód Wrocław

Rozwód z orzekaniem o winie

Małżonkowie, którzy mają różne oczekiwania i podejście do życia często decydują się na rozwód. Stwierdzają, że nie mogą dłużej ze sobą żyć. Doszło, zatem do rozkładu pożycia, taka sytuacja nigdy nie jest komfortowa. Nie jest jeszcze tak źle, jeśli małżonkowie rozstają się w przyjaznych warunkach. Niestety nie zawsze tak jest. Rozwodząc się można wystąpić o wskazanie, który małżonek jest winy rozkładowi małżeństwa. W takiej sytuacji jest kilka możliwości orzekania o winie.

Orzekanie o winie

Na początku warto wspomnieć, że aby sąd nie orzekał o winie rozkładu małżeństwa, małżonkowie muszą zgodnie wystąpić o zaniechanie orzekania. Wtedy w oczach sądu małżonkowie nie ponoszą winy za rozpad małżeństwa. Jeśli jednak jedna ze stron chce, aby sąd wskazał winę rozpadu, musi wykazać, jakie obowiązki małżeńskie obwiniony naruszył. Do takich naruszeń należą:

  • Groźby,
  • Odmowa współżycia,
  • Porzucenie małżonka bez powodu,
  • Alkoholizm,
  • Agresywne zachowanie,
  • Brak zainteresowania wychowywaniem dzieci

Jeśli zarzuty się potwierdzą, wina zostanie jednoznacznie określona. By tak się stało muszą zostać przedstawione dowody winy jednego z małżonków, dokumenty, zeznania świadków. Jeśli jednak małżonkowie mają różne zdania, co do winy rozkładu pożycia, decyzję podejmuje sąd. Może wskazać stronę winną lub orzec, że obie strony są winne rozpadu małżeństwa. Orzeczenie o winie niesie ze sobą wiele prawnych konsekwencji.rozwód Wrocław

Konsekwencje rozwodu

Rozwody z orzekaniem o winie mogą ciągnąć się latami. Watro brać to pod uwagę decydując się na rozstanie. Jeśli nie ma konkretnych powodów, warto zrezygnować z takiego rozwiązania. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie może starać się o alimenty od niewinnego współmałżonka. Inaczej sprawa wygląda ze stroną niewinną. Pokrzywdzony małżonek może starać się o alimenty od osoby winnej rozpadowi małżeństwa, jeśli wskutek rozwodu znajdzie się w niedostatku. Wysokość alimentów ustalana jest na podstawie zdolności finansowych osoby uznanej za całkowicie winną rozkładu pożycia. W niektórych przypadkach osoba winna rozpadu małżeństwa zobowiązana jest pokryć koszty procesu.

Trudna decyzja

Rozwód jest zawsze trudną decyzją do podjęcia. Muszą też zostać spełnione konkretne przesłanki by go otrzymać. Musi nastąpić całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Najlepiej, gdy małżonkowie zgodnie wystąpią o nieustalanie winy rozpadu małżeństwa. Jeśli jednak jedna ze stron wystąpiła z wnioskiem o orzekaniu winy, musi przedstawić odpowiednie dowody. Oskarżony może się z tym nie zgadzać, wtedy to sąd orzeka o winie. Może wskazać jedną ze stron lub uznać, że obie strony są winne. W sytuacji wskazania winy jednego małżonka, strona pokrzywdzona może wystąpić o alimenty, jeśli znajduje się w niedostatku.

W sytuacji, gdy rozwód wydaje się nieunikniony, skontaktuj się z kancelarią, w której znajdziesz profesjonalną pomoc – rozwód Wrocław adwokat – kancelaria adwokacka współpracuje z klientami oferują indywidualne podejście do każdej sprawy.

spacer